• Kontakt

 • Healthcare Professionals

 • Business To Business

 • Change Region

 • Sitemap

 • Contact Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Zbierky
STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Zbierky

Zbierky

JARNÁ A JESENNÁ ZBIERKA

Od roku 2018 sa zapájame do zbierok šatstva organizovaných Nadáciou Pontis. Na jar 2018 sme zbierali šatstvo a iné potrebné veci pre Územný spolok SČK Jelšava a na jeseň pre OZ Dobrý Pastier. Zbierky majú veľmi dobré ohlasy medzi našimi zamestnancami, tak v nich budeme určite pokračovať.

VIANOČNÝ BAZÁR

Od r. 2015 spoločnosť Pfizer v spolupráci s Občianskym združením Dobrota pre Afriku organizuje Vianočný bazár. V príjemnej vianočnej atmosfére, ktorú dotvára vianočné pečivo a káva, si môžu zamestnanci spoločnosti Pfizer ale aj zamestnanci celej budovy, zakúpiť pekný darček z Kene (tašky, šatky, náušnice, misky, varešky, sošky) pre svojich blízkych, a tým pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Vyzbierané peniaze putujú do Južného Sudánu na podporu vzdelávania a zabezpečenia stravy pre školákov.

Počas leta 2017 sme usporiadali aj zbierku šatstva pre deti z Južného Sudánu.

DEŇ NARCISOV

Pfizer sa od roku 2018 zapája aj do najväčšej verejnej zbierky na Slovensku – Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine na pomoc pacientom s onkologickým ochorením. Zamestnanci ako dobrovoľníci vyrážajú na Deň narcisov do ulíc, aby mohli rozdávať žlté narcisy a zbierať peniaze, z ktorých potom Liga proti rakovine financuje všetky svoje projekty a programy pre pacientov s rakovinou a ich rodiny.
 • PFIZER VO SVETE
 • PFIZER NA SLOVENSKU
 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
 • Aktívne členstvo
 • Darovanie krvi
 • Naše Mesto
 • Od Tatier k Dunaju
 • Zbierky
 • Krajina záchrancov
O NÁSPFIZER VO SVETEPFIZER NA SLOVENSKUHISTÓRIA SPOLOČNOSTISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤPRODUKtyLieky na predpisINOVÁCIEVÝSKUM A INOVÁCIEKLINICKÉ SKÚŠANIEVÝSKUMNÉ GRANTYKARIÉRAKARIÉRA VO PFIZERITRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCAROK 2021ROK 2020ROK 2019