KontaktKontakt
HomeNovinkyNovinky
O nás Produkty Inovácie Kariéra Transparentná spolupráca Novinky Ochrana osobných údajov O súboroch cookiesPodmienky používania Kontakt Hlásenie nežiaducich účinkov
Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaduceho účinku. V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, pošlite, prosím, e-mail na adresu: SVK.AEReporting@pfizer.com. Pokiaľ chcete nahlásiť nežiaduci účinok spojený s podaním očkovacej látky Comirnaty na prevenciu ochorenia COVID-19 alebo s liekom na liečbu ochorenia COVID-19 Paxlovid, môžete použiť webový portál www.pfizersafetyreporting.com.  Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk
Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.
Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Informácie o produktoch uvedených na webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky.
Produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne názvy.
Copyright © 2021 Pfizer
PP-UNP-SVK-0038
Posledná aktualizácia: 06/2023
Všetky práva vyhradené. PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava