KontaktKontakt
HomeO násO spoločnosti Pfizer

Spoločnosť Pfizer je popredná celosvetová biofarmaceutická spoločnosť založená na výskume a vývoji liekov. Od svojho založenia v roku 1849 sídli v New Yorku v USA. Od svojho začiatku vyvíjame inovatívne produkty, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí po celom svete a pomáhajú im radovať sa z dlhšieho, zdravšieho a produktívnejšieho života. 

Náš účel a zmysel našej existencie je prinášať prelomové lieky, ktoré menia životy pacientov. Vyvíjame nové, inovatívne lieky, vrátane biologických liekov a vakcín. Naše lieky sú dostupné po celom svete. 

Podporujeme programy a aktivity, ktoré pomáhajú verejnosti, zaisťujú pokrokovú lekársku starostlivosť a zlepšujú výsledky liečby pacientov. Veríme, že všetci si zaslúžia žiť s dobrým zdravím. To je hnacou silou našej túžby poskytovať prístup k liekom, ktoré sú bezpečné, účinné a dostupné. Vývoj nových liekov je však tiež veľmi nákladný, preto investujeme veľkú časť našich príjmov späť do výskumu a vývoja. 

Celosvetovo v súčasnosti spoločnosť Pfizer zamestnáva okolo 90 000 zamestnancov. Vývojom našich inovatívnych liekov sa zaoberá viac ako 12 000 výskumných pracovníkov. Naše výrobky sú dostupné vo viac ako v 125 krajinách sveta a na väčšine trhov sa Pfizer nachádza v prvej päťke medzi farmaceutickými spoločnosťami. Našim cieľom je stať sa svetovou jednotkou pre pacientov, zákazníkov, kolegov, investorov, obchodných partnerov a pre spoločnosť, v ktorej pracujeme a žijeme.
Neúnavne sa usilujeme o objavy, ktoré menia životy pacientov. Každý deň inovujeme, aby bol svet zdravší. Bola to vízia Charlesa Pfizera na začiatku a platí to aj dnes.

Aktuálny počet liekov vo vývoji a rôznych štádiách klinického skúšania si môžete pozrieť tu.

O nás Produkty Inovácie Kariéra Transparentná spolupráca Novinky Ochrana osobných údajov O súboroch cookiesPodmienky používania Kontakt Hlásenie nežiaducich účinkov
Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaduceho účinku. V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, pošlite, prosím, e-mail na adresu: [email protected]. Pokiaľ chcete nahlásiť nežiaduci účinok spojený s podaním očkovacej látky Comirnaty na prevenciu ochorenia COVID-19 alebo s liekom na liečbu ochorenia COVID-19 Paxlovid, môžete použiť webový portál www.pfizersafetyreporting.com.  Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: [email protected]
Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.
Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Informácie o produktoch uvedených na webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky.
Produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne názvy.
Copyright © 2021 Pfizer
PP-UNP-SVK-0068
Posledná aktualizácia: 02/2024
Všetky práva vyhradené. PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava