Skip directly to content

Kontaktujte nás

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

Tower 115 
Pribinova 25
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 3355 5500
fax: +421 2 3355 5499 
e-mail: [email protected]  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka: 1164/B.

Hlásenie nežiaducich udalostí

Pacienti by mali vždy požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaducej udalosti.
V prípade, že chcete nahlásiť  nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím pošlite e-mail na adresu : [email protected].

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce udalostí pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk .