KontaktKontakt
HomeO násTransparentná spoluprácaTransparentná spoluprácaPrečo je dobrá transparentnosť?Čo prinášajú nové pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovnikmi

Lekári, farmaceutické spoločnosti a verejnosť si potrebujú navzájom dôverovať. Viac transparentnosti je spôsob, ako túto dôveru posilniť.

Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, a najmä je prospešná pre pacientov. Je užitočná, keďže pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu.

Farmaceutickému priemyslu záleží na tom, aby jeho vzťahy s lekármi boli transparentné. Musia byť natoľko čitateľné, aby bolo možné rozptýliť pochybnosti ohľadom možného konfliktu záujmov.

Farmaceutický priemysel sa rozhodol pre prísnu samoreguláciu prostredníctvom svojej európskej stavovskej organizácie EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Všetky jej členské spoločnosti dodržiavajú prísne pravidlá a transparentne zverejňujú prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi (lekári, ošetrovatelia, sestry, farmaceuti) a farmaceutickým priemyslom.

Kdekoľvek sa vo svojej kariérnej ceste nachádzate, spoločnosť Pfizer vám ponúka rôzne príležitosti ako sa posunúť bližšie k dosiahnutiu vašich cieľov.

Jediným účelom zverejňovania týchto informácií je transparentnosť, ako je podrobne popísané v Zásadách o ochrane osobných údajov HCP v EHP spoločnosti Pfizer https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia (časť „Zverejňovanie prevodov hodnoty“). Neudeľuje sa tým všeobecné oprávnenie osobám, ktoré majú prístup k webovej stránke za účelom ďalšieho spracovania údajov zdravotníckych pracovníkov (health care professional, HCP), ako napríklad spájanie týchto údajov s údajmi zverejnenými na iných webových stránkach.

O nás Produkty Inovácie Kariéra Transparentná spolupráca Novinky Ochrana osobných údajov O súboroch cookiesPodmienky používania Kontakt Copyright © 2021 Pfizer
PP-UNP-SVK-0004
Posledná aktualizácia: 09/2022
Všetky práva vyhradené. Pfizer LUXEMBOURG SARL, o.z. , Pribinova 25, 811 09 Bratislava