• Kontakt

 • Healthcare Professionals

 • Business To Business

 • Change Region

 • Sitemap

 • Contact Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Aktívne členstvo
STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Aktívne členstvo

AKTÍVNE ČLENSTVO

ČLENSTVO V ASOCIÁCII INOVATÍVNEHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU (AIFP)

Od roku 2013 je Pfizer aktívnym členom v AIFP. Pfizer sa usiluje aj prostredníctvom aktivít AIFP pomáhať slovenským pacientom, presadzovať transparentnosť, podporovať vzdelávanie, zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva a taktiež informovať verejnosť o hodnotách inovácii, ktoré farmaceutické spoločnosti na Slovensko prinášajú.

ČLENSTVO V BUSINESS LEADERS FORUM

Pfizer je členom Business Leaders Forum (BLF), ktorého cieľom je združovať firmy presadzujúce princípy zodpovedného podnikania na Slovensku. Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

ČLENSTVO VO FONDE PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO

Pfizer patrí taktiež medzi členov Fondu pre transparentné Slovensko, a tým podporuje aktivity neziskového sektora, ktoré prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom. V roku 2018 bol príspevok spoločnosti Pfizer využitý na financovanie projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO.
 • PFIZER VO SVETE
 • PFIZER NA SLOVENSKU
 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
 • Aktívne členstvo
 • Darovanie krvi
 • Naše Mesto
 • Od Tatier k Dunaju
 • Zbierky
 • Krajina záchrancov

AKTÍVNE ČLENSTVO

ČLENSTVO V ASOCIÁCII INOVATÍVNEHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU (AIFP)

Od roku 2013 je Pfizer aktívnym členom v AIFP. Pfizer sa usiluje aj prostredníctvom aktivít AIFP pomáhať slovenským pacientom, presadzovať transparentnosť, podporovať vzdelávanie, zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva a taktiež informovať verejnosť o hodnotách inovácii, ktoré farmaceutické spoločnosti na Slovensko prinášajú.

ČLENSTVO V BUSINESS LEADERS FORUM

Pfizer je členom Business Leaders Forum (BLF), ktorého cieľom je združovať firmy presadzujúce princípy zodpovedného podnikania na Slovensku. Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

ČLENSTVO VO FONDE PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO

Pfizer patrí taktiež medzi členov Fondu pre transparentné Slovensko, a tým podporuje aktivity neziskového sektora, ktoré prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom. V roku 2018 bol príspevok spoločnosti Pfizer využitý na financovanie projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO.

 • PFIZER VO SVETE

 • PFIZER NA SLOVENSKU​​

 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ​​​​​​​

 • Aktívne členstvo

 • Darovanie krvi

 • Naše Mesto

 • Od Tatier k Dunaju

 • Zbierky

 • Krajina záchrancov

O NÁSPFIZER VO SVETEPFIZER NA SLOVENSKUHISTÓRIA SPOLOČNOSTISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤPRODUKtyLieky na predpisINOVÁCIEVÝSKUM A INOVÁCIEKLINICKÉ SKÚŠANIEVÝSKUMNÉ GRANTYKARIÉRAKARIÉRA VO PFIZERITRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCAROK 2021ROK 2020ROK 2019