• Kontakt

 • Healthcare Professionals

 • Business To Business

 • Change Region

 • Sitemap

 • Contact Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

STE TU TERAZ:
Home  »

TRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCA

STE TU TERAZ:
Home  »

TRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCA

TRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCA

 

Prečo je dobrá transparentnosť?

Čo prinášajú nové Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

 

Lekári, farmaceutické spoločnosti a verejnosť si potrebujú navzájom dôverovať. Viac transparentnosti je spôsob, ako túto dôveru posilniť.

Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, a najmä je prospešná pre pacientov. Je užitočná, keďže pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu.

Farmaceutickému priemyslu záleží na tom, aby jeho vzťahy s lekármi boli transparentné. Musia byť natoľko čitateľné, aby bolo možné rozptýliť pochybnosti ohľadom možného konfliktu záujmov.

Farmaceutický priemysel sa rozhodol pre prísnu samoreguláciu prostredníctvom svojej európskej stavovskej organizácie EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Všetky jej členské spoločnosti dodržiavajú prísne pravidlá a transparentne zverejňujú prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi (lekári, ošetrovatelia, sestry, farmaceuti) a farmaceutickým priemyslom.

Jediným účelom zverejňovania týchto informácií je transparentnosť, ako je podrobne popísané v Zásadách o ochrane osobných údajov HCP v EHP spoločnosti Pfizer https://privacycenter.pfizer.com/sk/hcp (časť „Zverejňovanie prevodov hodnoty“). Neudeľuje sa tým všeobecné oprávnenie osobám, ktoré majú prístup k webovej stránke za účelom ďalšieho spracovania údajov zdravotníckych pracovníkov (health care professional, HCP), ako napríklad spájanie týchto údajov s údajmi zverejnenými na iných webových stránkach.

 • TRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCA

 • Rok 2021
   

  Rok 2020

   

  Rok 2020

   
 • Rok 2020
   

 • Rok 2019
   

O NÁSPFIZER VO SVETEPFIZER NA SLOVENSKUHISTÓRIA SPOLOČNOSTISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤPRODUKtyLieky na predpisINOVÁCIEVÝSKUM A INOVÁCIEKLINICKÉ SKÚŠANIEVÝSKUMNÉ GRANTYKARIÉRAKARIÉRA VO PFIZERITRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCAROK 2021ROK 2020ROK 2019