Kontaktujte nás

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115 
Pribinova 25 (mapa)
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 3355 5500
fax: +421 2 3355 5499 
e-mail: vaspfizer@pfizer.com  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka: 1164/B.

Na uvedený e-mail nám posielajte iba pripomienky týkajúce sa našich internetovských stránok.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK