Pfizer hľadá budúcich lídrov

Staňte sa jedným zo 100 000 zamestnancov, ktorí v 150 krajinách
sveta zasväcujú svoju prácu dlhšiemu, zdravšiemu a šťastnej-
šiemu životu ľudí - prinášajúc inovatívne a prelomové lieky.

Pfizer vedie svojich ľudí, aby sa stali špičkou 
vo svojej oblasti. Môžete začať svoju kariéru 
už teraz, podaním žiadosti o pracovné miesta.

 

Aktuálne voľné pracovné pozície

V súčasnosti nemáme žiadne voľné pozície.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK