Eliquis

Balenie

 • Filmom obalené tablety 20 x 2,5 mg
 • Filmom obalené tablety 60 x 2,5 mg
 • Filmom obalené tablety 60 x 5 mg

Účinná látka

 • apixaban

Indikačná skupina

 • antikoagulanciá

Výdaj lieku

 • liek viazaný na lekársky predpis

Použitie lieku

 • Prevencia venóznych trombembolických príhod (venous thromboembolic events, VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu.
 • Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (non-valvular atrial fibrillation - NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda  II).

 

Písomná informácia pre používateľa

Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety [aktualizované 02/2017]

Eliquis 5mg filmom obalené tablety [aktualizované 02/2017]

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Upozornenie

Informácie o produkte uvedené na tejto stránke majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia. O spôsobe liečby sa informujte u Vášho lekára alebo lekárnika.

 
 • Poslať
  známemu
 • Tlač
 • Späť
 

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.