Zoloft

Balenie

 • tbl flm 28 x 50 mg
 • tbl flm 28 x 100 mg
 • con por 1 x 60 ml

Účinná látka

 • sertralín

Indikačná skupina

 • antidepresíva

Výdaj lieku

 • liek viazaný na lekársky predpis
 • liek Zoloft tbl Vám môže predpísať akýkoľvek lekár
 • liek Zoloft con por 1 x 60 ml Vám môže predpísať neurológ, psychiater
 

Použitie lieku

Písomná informácia pre používateľov

Zoloft tbl [posledná aktualizácia: 03/2018]

 

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Upozornenie

Informácie o produkte uvedené na tejto stránke majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia. O spôsobe liečby sa informujte u Vášho lekára alebo lekárnika.

 
 • Poslať
  známemu
 • Tlač
 • Späť
 

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.