Xanax SR

Balenie

 • tbl ret 30 x 0, 5 mg
 • tbl ret 30 x 1 mg
 • tbl ret 30 x 2 mg

Účinná látka

 • alprazolam

Indikačná skupina

 • anxiolytiká

Výdaj lieku

 • liek viazaný na lekársky predpis
 • liek Xanax SR Vám môže predpísať neurológ, psychiater
 

Použitie lieku

XANAX SR (alprazolam) je indikovaný na liečbu nasledovných stavov:

 • Úzkostné stavy - príznaky vyskytujúce sa u pacientov zahŕňajú úzkosť, napätie, agitovanosť, nespavosť, obavy, podráždenosť a/alebo vegetatívnu hyperaktivitu, ktoré vedú k rôznym somatickým ťažkostiam
 • Zmiešané úzkostno-depresívne stavy -  týchto pacientov sa súčasne vyskytujú príznaky úzkosti a depresie. U týchto pacientov je oslabená odvaha alebo úplná strata záujmu a radosti. Obvykle sú tiež prítomné príznaky úzkosti, psychomotorický nepokoj a nespavosť. Ďalšie príznaky zahŕňajú nechutenstvo, zmeny hmotnosti, somatické ťažkosti, poznávacie poruchy, stratu energie, stratu pozitívneho vzťahu k sebe samému, poruchy citov, myšlienky na smrť a samovražedné sklony
 • Úzkostné stavy, zmiešané úzkostno - depresívne stavy a depresia alebo neurotická depresia spojené s inými poruchami vrátane chronickej fázy alkoholovej abstinencie, organických a funkčných ochorení, predovšetkým porúch tráviacej sústavy, srdcovocievnej sústavy alebo kožných porúch. 
 • Panické poruchy - XANAX SR je indikovaný na liečbu panickej poruchy s alebo bez sprievodných fóbií. XANAX SR je tiež indikovaný na blokovanie a zmiernenie panických záchvatov a fóbií u pacientov trpiacich na agorafóbiu a panické ataky

Písomná informácia pre používateľov

Xanax SR [130 KB, posledná aktualizácia: 02/2017]

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Upozornenie

Informácie o produkte uvedené na tejto stránke majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia. O spôsobe liečby sa informujte u Vášho lekára alebo lekárnika.

 
 • Poslať
  známemu
 • Tlač
 • Späť
 

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.