Lyrica

Balenie

 • cps dur 56 x 75 mg
 • cps dur 56 x 150 mg
 • cps dur 56 x 300 mg

Účinná látka

 • pregabalín

Indikačná skupina

 • antiepileptiká, antikonvulzíva

Výdaj lieku

 • liek viazaný na lekársky predpis
 • liek Lyrica Vám môže predpísať neurológ
 

Použitie lieku

 • LYRICA patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie, neuropatickej bolesti a generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) u dospelých.
 • Periférna a centrálna neuropatická bolesť: LYRICA sa používa na liečbu dlhotrvajúcej bolesti vyvolanej poškodením nervov. Rôzne ochorenia, ako sú cukrovka alebo pásový opar, môžu byť príčinou periférnej neuropatickej bolesti. Pocity bolesti môžu byť popísané ako teplo, pálenie, pulzovanie, vystreľovanie, bodanie, rezanie, kŕče, bolenie, štípanie, zníženie citlivosti, mravčenie. Periférna a centrálna neuropatická bolesť môže byť tiež dávaná do súvisu so zmenami nálady, poruchami spánku, únavou a môže mať vplyv na telesné a sociálne funkcie a celkovú kvalitu života
 • Epilepsia: LYRICA sa používa na liečbu určitej formy epilepsie (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie) u dospelých. Váš lekár Vám predpíše LYRICU, aby Vám pomohla pri liečbe epilepsie, ak Vaša súčasná liečba nie je dostatočne účinná pre Vaše ochorenie. LYRICU musíte užívať ako doplnok k Vašej súčasnej liečbe. LYRICA sa nemá užívať samostatne, ale musí sa vždy používať v kombinácii s inou liečbou antiepileptikami
 • Generalizovaná úzkostná porucha: LYRICA sa používa na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD). Príznaky GAD sú dlhotrvajúca nadmerná úzkosť a obava, ktoré sú ťažko kontrolovateľné. GAD môže tiež spôsobiť nepokoj alebo pocit uzavretosti alebo napätia, náchylnosť k vyčerpanosti, problémy so sústredením sa alebo výpadky pamäti, pocit podráždenosti, svalové napätie alebo poruchy spánku. Ich výskyt je rôzny v závislosti od stresov a záťaže každodenného života

Písomná informácia pre používateľov

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

 

 

 

Lyrica [posledná aktualizácia:01/2018]

 

 

 

Upozornenie

Informácie o produkte uvedené na tejto stránke majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia. O spôsobe liečby sa informujte u Vášho lekára alebo lekárnika.

 
 • Poslať
  známemu
 • Tlač
 • Späť
 

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.