Čo je srdcový infarkt?

Prasknutie tukového (ateromatózneho) plátu v cievnej stene a následné vytvorenie krvnej zrazeniny, ktorá skoro úplne alebo úplne upchá koronárnu artériu  je najčastejšou príčinou  akútneho  infarktu myokardu.  Tento stav prakticky zastaví alebo veľmi významne zníži prívod krvi a kyslíka do niektorej časti  srdcového svalu. Pri závažnejšom nedostatku kyslíka prichádza  k poškodzovaniu srdcových buniek a  mnohé z nich začínajú odumierať. Toto odumieranie srdcového tkaniva sa nazýva srdcový infarkt alebo infarkt myokardu.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK