Liečba po prekonaní akútneho infarktu myokardu

Akútny infarkt myokardu je spôsobený vznikom trombózy (krvnej zrazeniny) v koronárnej tepne na mieste, kde prišlo k prasknutiu tukového plátu v stene cievy. Organizmus aj lekári sa snažia tento problém riešiť a postupne prichádza vo väčšine prípadov k "rozpusteniu" krvnej zrazeniny a obnoveniu toku krvi do postihnutej časti srdca. Tento proces "rozpustenia" môže trvať rozlične dlho. Niekoľko desiatok minút, ak pacient dostane rýchlo účinné lieky, ak nie, aj niekoľko dní. Od rýchlosti, akou sa krvná zrazenina rozpustí, závisí rozsah a závažnosť zmien v srdcovom svale a aj dĺžka a výsledný efekt liečby.

Ak sa po srdcovom infarkte obnoví normálny prítok krvi, poškodené srdcové tkanivo sa začne hojiť.Odumreté svalové bunky sú nahradené väzivovými, ktoré vytvoria na srdci jazvu. Nevýhodou je, že väzivové bunky nie sú schopné sa sťahovať ako pôvodné srdcové svalové bunky a výkonnosť srdca klesá. Veľmi dôležitá je preto v období po prekonaní akútneho infarktu myokardu nielen optimálna medikamenózna liečba , ale aj odborne riadený diétny a pohybový režim pacienta (rehabilitácia). Samotná rehabilitácia trvá niekoľko mesiacov a v prvom roku po akútnom infarkte myokardu je doplnená aj kúpeľnou liečbou. Tá má prispieť k optimálnemu doliečeniu pacienta, k vytvoreniu nových diétnych a režimových návykov, k posúdeniu závažnosti trvalého postihnutia a odporúčaniu veľkosti možného fyzického zaťaženia pacienta v budúcnosti. K posúdeniu stupňa budúceho fyzického zaťaženia slúži echokardiografické vyšetrenie srdca, záťažové ergometrické vyšetrenie. K dispozícii sú viaceré príručky týkajúce sa životného štýlu, rehabilitácie a stravovania určené pre pacientov po akútnom infarkte myokardu.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK