Čo je artritída?

Podľa definície je artritída zápal kĺbu, ktorý patrí medzi základné prejavy tzv. zápalových reumatických ochorení. Dnes je známych viac ako 100 druhov rôznych reumatických chorôb postihujúcich kĺby a spojivové tklanivo. Vyznačujú sa rôznym stupňom závažnosti od menej závažných foriem postihnutia akými sú burzitídy a tendinitídy (t.j. postihnutie šliach a ich úponov) až po závažné ochorenia spojiva ako napr. systémový lupus erythemadotsus, sklerodermia, dermatomyozitída, atď.

Reumatické choroby môžu byť zápalové a nezápalové. Typickým predstaviteľom nezápalových je osteoartróza a zápalových je reumatoidná artritída. Bývajú najčastejšie príčinou vážneho postihnutia pacienta. Obe majú chronický (dlhodobý) priebeh, pričom progresívnu degeneráciu kĺbov sprevádza bolestivosť.

Osteoartritída a reumatoidná artritída sú dve najtypickejšie ochorenia, ktoré sa prejavujú zápalom kĺbov (artritídou) a sú z najväčšej miery príčinou vážneho postihnutia pacienta. Každé z týchto ochorení má chronický (dlhodobý) priebeh a je charakterizované bolesťou, zápalom a progresívnou degeneráciou kĺbov.

Osteoartróza (OA) je degeneratívne postihnutie chrupiek, ktoré sa vyskytuje častejšie vo vyššom veku. Existujú však aj rôzne iné faktory ( vnútorné a vonkajšie), ktoré priamo poškodzujú kĺbové chrupky a podieľajú sa na rozvoji choroby. Chrupavky predstavujú akoby podušky na konci kostí, ktorých postihnutie nakoniec vyústi v závažnú poruchu štruktúry kĺbu.

Reumatoiná artritída (RA) je zápalovým ochorením postihujúcim hlavne okraj kĺbového púzdra a je pravdepodobne vyvolaná autoimúnnym procesom. Tento proces vedie k zvýšenému obsahu tekutiny v kĺbovej dutine a zhrubnutiu kĺbového púzdra. Pohyb v kĺbe alebo len samotný dotyk postihnutého kĺbu vyvoláva bolesť. Pretrvávanie zápalu môže viesť pri reumatoidnej artritíde k deformácii a deštrukcii kĺbu.

Koho postihuje?

Pravdepodobnosť vzniku artritídy sa zvyšuje s vekom, ale ochorenie môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku. Priemerne jedno z 1000 detí mladších ako 16 rokov trpí artritídou, čo robí z artritídy oveľa bežnejšie ochorenie ako sú iné chronické ochorenia detského veku vrátane cystickej fibrózy a diabetes mellitus (cukrovky). Nezdá sa, že by bol rozdielny životný štýl závažným faktorom vo vývoji tohto ochorenia. Rovnako nebol dokázaný ani žiadny priamy vzťah medzi vysoko rizikovým životným štýlom a výskytom artritídy. Hoci zmeny životného štýlu a diéta môžu byť odporúčané v rámci komplexnej liečby tohto ochorenia, nemožno zmenou životného štýlu zabrániť vzniku artritídy.

Navštívte stránku www.reuma.sk, kde sa dozviete mnoho ďalších užitočných informácií o tejto problematike.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK