Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované zhoršením prúdenia vzduchu dýchacími cestami, ktoré je sprevádzané dýchavičnosťou, kašlom a častokrát aj zvýšenou produkciou hlienov. Hlavná príčina tohto ochorenia je inhalácia cudzorodých látok a plynov, na čo dýchacie cesty reagujú chronickým zápalom, ktorý spôsobuje ich deformáciu a zúženie (obštrukciu). Pacienti nie sú schopní vykonávať ich každodenné aktivity ako doposiaľ. CHOCHP sa vyvíja s vekom, pomaly sa zhoršuje a vedie k predčasnému úmrtiu.
Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačné ochorenie, ktorým trpí 600 miliónov ľudí na celom svete a ročne zomiera asi 3 milióny ľudí. Podľa výročných správ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na CHOCHP trpí 1% populácie. Najčastejšie sa toto chorenie spája s fajčením a vyskytuje sa až u 20% fajčiarov.

Viac informácií o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc >>
  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK