Príčiny chrípky (influenzy)

Chrípku (influenzu) zapríčiňujú chrípkové vírusy, z ktorých sú známe tri typy: vírus chrípky typu A, B a C. U človeka  vyvoláva chrípku typ A a B. Typy A a B možno ďalej rozdeliť do viacerých podskupín - na základe chemickej štruktúry daného vírusu (líšia sa svojou genetickou informáciou - a čo je horšie, túto svoju genetickú informáciu sú schopné  meniť - vtedy hovoríme o mutácii vírusov). Uvedené podskupiny vírusu chrípky  spôsobujú sezónne vypuknutia chrípkových ochorení.

Chrípka sa objavuje najčastejšie v zimných a prvých jarných mesiacoch, no môže sa vyskytnúť  aj v iných ročných obdobiach.  

Prameňom  nákazy sú chorí ľudia, prípadne nosiči.  Prenos sa uskutočňuje  kvapôčkovou  infekciou (kašľaním, kýchaním, bozkávaním), pri ktorej sa hlien,   obsahujúci choroboplodné vírusové častice, dostáva do ovzdušia alebo priamo na povrch ľudského oragnizmu. Iným spôsobom prenosu  je prach resp. infikované predmety (kľučky, rukoväte a zábradlia)  kontaminované sekrétom chorých ľudí. Dotykom s týmito predmetmi sa prenášajú vírusy  predovšetkým na ruky, ktoré sú v neustálom kontakte s nosom či ústami - a takto sa vírusy dostanú do nového hostiteľského organizmu. K prenosu prispieva zoskupovanie sa   ľudí na malom, uzavretom priestore (prostriedky hromadnej dopravy, škola, veľké kancelárie, jedálne).   

Inkubačný čas, t. j. časové obdobie od preniknutia  vírusu chrípky do organizmu po vznik prvých príznakov,  je bežne 1 - 2 dni, zriedkavejšie 3 dni. Chrípka  môže mať charakter epidémie (vyskytuje sa na geograficky ohraničenom území - a vtedy   postihuje až 30 % obyvateľstva) alebo pandémie (s celosvetovým výskytom).

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK