História chrípky

Chrípka je vysoko nákazlivé akútné respiračné ochorenie (ochorenie dýchacích ciest) celosvetového významu. Vírus sa prenáša a rozširuje, keď niekto vdychuje infikované kvapôčky prítomné vo vzduchu (šíria sa kašľom alebo kýchaním nakazenej osoby), alebo keď príde do priameho kontaktu s výlučkami infikovanej osoby. Aj dotykom hladkých povrchov - ako sú kľučky, rukoväte a zábradlia - sa prenášajú vírusy (predovšetkým na ruky, ktoré sú v neustálom kontakte s nosom či ústami, kde sa takto vírusy dostanú a najlepšie  držia).
Chrípka vyvolávala u ľudí už po stáročia rôzne epidémie a pandémie. Jej katastrofálne dôsledky by sa dali porovnať dokonca s obávaným morom. Čo vlastne slovo pandémia znamená? Pochádza z gréckeho "pan" - všetko a "demos" - ľud. Pandémia skutočne postihuje všetkých ľudí bez rozdielu veku, rasy a pohlavia, a preto sa používa na označenie epidémie, postihujúcej celú populáciu.

V 20. storočí prebehlo niekoľko veľkých pandémií. V rokoch 1918 - 1919 sa vyskytla asi najhoršia pandémia chrípky, ktorá je známa ako španielska chrípka, a mala za následok ochorenie jednej miliardy ľudí a 20 - 40 miliónov úmrtí. Hovorí sa jej španielska chrípka, aj napriek tomu, že pravdepodobne pochádzala z Číny alebo USA. Pôvodcom tejto chrípky bol vysoko infekčný vírus chrípky typu A, ktorý sa začal veľmi rýchlo šíriť hlavne medzi mladými vojakmi v USA, a počas ich cesty do Európy vyvolal mnoho úmrtí. Už v priebehu roka sa chrípka rozšírila po celom svete.
V rokoch 1957 - 1958 sa objavila nová pandémia chrípky, označovaná ako ázijská chrípka. Bola  vyvolaná rovnako - vysoko infekčným vírusom chrípky typu  A, ktorý sa začal šíriť z Číny. Najviac boli postihnuté deti v školskom veku. Táto pandémia bola miernejšia, čo sa týka úmrtí, a ani jej dôsledky neboli také katastrofálne ako pri španielskej chrípke.
Ďalšou známou pandémiou bola Honkongská chrípka v rokoch 1968 - 1970, ktorá pochádzala z Číny, a v Európe sa najviac prejavila v susednom Poľsku, kde ochorelo viac ako 4 milióny ľudí.
Posledná pandémia 20. storočia sa vyskytla na prelome rokov 1977 - 1978, keď sa rozšírila z Číny, postihla Sibír, európsku časť Ruska a pokračovala cez Európu na Stredný Východ a do Austrálie.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK