Vyšetrenie prostaty

Prečo je dôležité vyšetrovať prostatu?

Pre každoročné vyšetrenie prostaty hovoria dva hlavné dôvody:

  • Diagnostika príznakov naznačujúcich prítomnosť ochorení prostaty. Benígna prostatická hyperplázia alebo prostatitída (zápalové ochorenie prostaty) spôsobujú ťažkosti a bolestivé príznaky. Vyšetrenie prostaty je prvým krokom pri zisťovaní príčin príznakov.
  • Karcinóm prostaty sa dá vyliečiť, ak sa zavčasu zistí. Začiatočné štádiá karcinómu prostaty však nespôsobujú žiadne príznaky a môžu sa zistiť iba pravidelnými lekárskymi kontrolami. Každoročné lekárske kontroly prostaty sa majú robiť mužom starším ako 50 rokov, u ktorých je očakávané prežitie dlhšie ako 10 rokov. Okamžite treba vyšetriť každého muža s príznakmi naznačujúcimi prítomnosť ochorení prostaty.

Ako sa vyšetruje prostata?

  • Rozhovor lekára s pacientom. Lekár sa vás bude pýtať na príznaky ochorenia, predchorobie a choroby v rodine, najmä na ochorenia blízkeho mužského príbuzenstva (otec, brat). Zameria sa najmä na ťažkosti s močením.
  • Digitálne rektálne vyšetrenie. Prostata je uložená pred konečníkom a lekár ju môže nahmatať ukazovákom (chráneným gumovou rukavicou a natretým vazelínou) zavedeným do konečníka. Pohmatom zisťuje rozmery, tvar, tuhosť prostaty a oblasti nenormálnej štruktúry. Vyšetrenie trvá krátko. Môže spôsobiť minimálne ťažkosti, ktoré pominú hneď po skončení vyšetrenia.
  • Prostatický špecifický antigén (PSA). Ide o látku prítomnú v krvi, ktorú tvoria žľazové bunky normálnej prostaty, prostaty postihnutej benígnou prostatickou hyperpláziou a karcinómom prostaty. Hladiny sa zisťujú zo vzorky krvi. Ak sú hladiny PSA vyššie ako normálne (nad 4 ng/ml), obvykle to znamená, že muž má problémy s prostatou. Zvýšené hladiny nesvedčia iba o karcinóme, pacient môže mať benígnu prostatickú hyperpláziu alebo prostatitídu. Pri zvýšených hladinách treba urobiť ďalšie vyšetrenia.

Každoročné vyšetrenie prostaty prstom zavedeným do konečníka a vyšetrenie hladín PSA sa robia s cieľom nájsť mužov, ktorí majú karcinóm prostaty. Vyšetrenie PSA samo o sebe na stanovenie diagnózy karcinómu prostaty nestačí - diagnóza sa potvrdí biopsiou prostaty. Vyšetrenie PSA sa využíva aj na sledovanie liečby karcinómu prostaty. Ak je liečba účinná, hladiny PSA zostávajú nízke.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK