Pacient / Verejnosť

Každý človek má právo na informácie o svojom živote a zdraví. My v spoločnosti Pfizer vieme, že informácie, ktoré Vám prinášame, plne využijete len vtedy, pokiaľ budú podané zrozumiteľnou a jasnou formou.

Společnost Pfizer vynakladá najväčšie investície práve do oblasti výskumu a vývoja. Naším cieľom je predovšetkým liečba najobávanejších ľudských chorôb, medzi ktoré môžeme bezpochyby zaradiť kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, depresiu, schizofréniu, erektilnú dysfunkciu, migrénu, reumatické ochorenia, epilepsiu atď.
Na nasledujúcích stránkach sa môžete dozvedieť viac o týchto obávaných ochoreniach a o boji proti nim. Pomôžeme Vám tieto ochorenia pochopiť a poučíme Vás o možnostiach ich liečby.

Veríme, že prostredníctvom nasledujúcich stránok prispejeme k získaniu informácii, ktoré pomôžu pri skvalitnení Vašeho života a v prevencii uvedených ochorení.

Informacie uvedené na týchto stránkach sú iba na vzdelávacie účely a nenahradzujú diskuzie s pracovníkmi v zdravotníctve. Všetky rozhodnutia týkajúce sa liečby pacienta musia uskutočniť zdravotnícki pracovníci, ktorí zoberú do úvahy individuálne charakteristiky každého pacienta.

Viac v sekcii:

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK