Podpora pacientskych organizácií

2010 | 2009

Spolupráca Pfizer Slovensko s pacientskými organizáciami v r.2010

Liga proti rakovine
Podpora projektu "Deň narcisov 2010" finančnou čiastkou 6 640 Eur

Liga za duševné zdravie
Podpora arteterapie u duševne chorých pacientov - projekt "Galéria Nezábudka" a finančná podpora projektu "Dni duševného zdravia" v celkovej výške 8 500 Eur

Združenie Prader-Williho syndrómu
Finančná podpora odborného stretnutia členov združenia PWS a letného týždenného tábora pre deti s PWS v celkovej výške 2 550 Eur

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
Podpora nákladov za poštovné a balné štvrťročníka HELIOS vo výške 3 500 Eur
Sponzorská donácia na organizáciu tlačovej konferencie ku Svetovému dňu psoriázy (október 2010) vo výške 10 000 Eur

Liga proti reumatizmu
Podpora tradičného behu reumatikov a reumatológov pri príležitosti Svetového dňa boja proti reumatizmu 16 500 Eur
Podpora Výročnej konferencie Ligy proti reumatizmu sumou (november 2010) 700 Eur

 

Podpora pacietských organizácií 2009

Liga proti rakovine
Podpora projektu "Deň narcisov 2009" finančnou čiastkou 6 640 Eur

Liga za duševné zdravie
Podpora arteterapie u duševne chorých pacientov a projektu "Galéria Nezábudka" v celkovej výške 7 640 Eur
Finančná podpora projektu "Dni duševného zdravia" sumou 1 700 Eur

Združenie Prader-Williho syndrómu
Finančná podpora víkendového stretnutia PWS pre členov združenia a letného týždenného tábora pre deti s PWS v celkovej výške 2 500 Eur

Liga proti reumatizmu
PFIZER: Finančná podpora v celkovej výške 2 800 Eur
WYETH*: Finančná podpora v celkovej výške 19 500 Eur

Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenská republika
WYETH*: Finančná podpora vo výške 2 000 Eur

 

* Od 1.decembra 2009 Wyeth je súčasťou spoločnosti Pfizer.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK