O spoločnosti

Zdravie je pre nás všetkých najdôležitejšie. Hľadanie výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti v neustále meniacom sa svete nemôže počkať. Preto sme odhodlaní byť globálnym lídrom v oblasti zdravotnej starostlivosti - pomáhať zmeniť milióny životov k lepšiemu prostredníctvom poskytnutia prístupu k bezpečným, účinným a cenovo dostupným liekom a s tým spojenými službami z oblasti zdravotnej starotlivosti pre ľudí, ktorí ich potrebujú. Máme významné portfólio liekov na prevenciu a liečbu ochorení zo širokej škály terapeutických oblastí a disponujeme technológiami pre vývin sľubných nových liekov v oblastiach ako je onkológia, kadiovaskulárne ochorenia a iné.

Aby sme zabezpečili, že našim pacientom a zákazníkom poskytneme lieky a s nimi spojené informácie, zameriavame sa na neustále zlepšovanie spôsobu nášho podnikania, na transparentnú realizáciu všetkého, čo robíme, a na počúvanie názorov všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozhodnutiach v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vieme, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ľudia mali stály prístup k inovatívnym liekom a kvalitnej zdravotnej starostlivosti , je konštruktívna spolupráca spoločnosti Pfizer so všetkými článkami, ktoré sú súčasťou reťazca poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK