FSME-IMMUN

FSME IMMUN – najspoľahlivejšia ochrana
proti kliešťovej encefalitíde

FSME-IMMUN

 

Očkovacia látka na prevenciu ochorenia spôsobeného vírusom kliešťovej encefalitídy 

Čo je kliešťová encefalitída

Kliešťová encefalitída je akútne vírusové ochorenie, ktorého prenášačmi sú kliešte. Vírus kliešťovej encefalitídy napáda centrálny nervový systém. Ochorenie má na začiatku príznaky chrípky ako bolesť hlavy, zvýšená teplota, únava či bolesť svalov.
V druhej fáze spôsobuje zápal mozgu, miechy alebo mozgomiešnych obalov a môže zapríčiniť až vznik obrny. Kliešťová encefalitída môže mať závažný priebeh ochorenia s dlhotrvajúcimi neurologickými a psychickými poruchami (ťažkosti s dýchaním, poruchu prehĺtania, zhoršenie psychického stavu, problémy s rečou, únavu, bolesti hlavy a paralýzu), približne 0,5 – 2 % prípadov má smrteľné následky.

Keďže pôvodcom ochorenia je vírus, antibiotiká sú proti nemu neúčinné. Liečba je preto zameraná na zmierňovanie príznakov ochorenia. Väčšina pacientov vyzdravie, časť z nich však zostáva s trvalými následkami.1-5
V roku 2013 bolo na Slovensku zaznamenaných  najviac prípadov za posledných 20 rokov (163), v roku 2015 bolo na Slovensku hlásených 85 prípadov nákazy kliešťovou encefalitídou, pričom jeden z nich skončil smrťou pacienta. Na Slovensku pozorujeme posun a rozšírenie endemických oblastí kliešťovej encefalitídy najmä na sever krajiny ako aj rastúci trend prípadov kliešťovej encefalitídy po konzumácii nepasterizovaného kozieho a ovčieho mlieka a produktov z neho.6-8

Ochrana pred kliešťovou encefalitídou

Základným spôsobom ochrany pred nákazou kliešťovou encefalitídou je zabrániť prisatiu kliešťa. Keďže pred prisatím kliešťa sa nedá chrániť stopercentne, najúčinnejším spôsobom ochrany je očkovanie.9-11
Vakcína FSME-IMMUN má v Európe 40-ročnú tradíciu a pacienti ich dobre znášajú. Dôkazom sú výsledky v susednom Rakúsku, kde je zaočkovaných približne 85 % obyvateľstva.12

FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 Junior11

 • vakcína určená na očkovanie osôb od 1 do 15  rokov (FSME-IMMUN Junior 0,25 ml) a od 16 rokov (FSME-IMMUN 0,5) proti kliešťovej encefalitíde
 • preukázaná 99% efektivita vakcíny v reálnych podmienkach
 • možnosť zrýchlenej očkovacej schémy 2 dávkami v období zvýšenej aktivity kliešťov
 • dobrá znášanlivosť vakcíny
 • očkovanie je možné začať kedykoľvek počas roka

Výdaj vakcíny je viazaný na lekársky predpis a nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.
Informujte sa o príspevku na očkovanie u svojej zdravotnej poisťovne.

Cena jednej dávky vakcíny:

FSME-IMMUN 0,5ml 34,31 EUR
FSME-IMMUN Junior 0,25ml 31,91 EUR

Dávkovanie vakcín FSME-IMMUN

 • základnú očkovaciu schému tvoria 3 dávky
 • prvé preočkovanie by malo byť realizované najneskôr po 3 rokoch po aplikácii tretej dávky
 • ďalšie preočkovania sa realizujú každých 5 rokov, u osôb starších ako 60 rokov každé 3 roky

Očkovacia schéma vakcín FSME-IMMUN

Kedy sa dať očkovať?

S očkovaním proti kliešťovej encefalitíde možno začať kedykoľvek počas roka. Vhodnou dobou sú posledné zimné mesiace, kedy je aktivita kliešťov najnižšia. Začať s vakcináciou sa teda odporúča vo februári alebo marci, kedy sa podáva prvá dávka očkovacej látky. Druhá dávka nasleduje po 1-3 mesiacoch a posledná - tretia po 5-12 mesiacoch. Tento harmonogram má za cieľ chrániť človeka už pred tzv. jarnou aktivitou a tretia dávka posilňuje imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov.11

Referencie:

 1. Lindquist L et al. Tick-borne encephalitis. Lancet (2008); 371:1861-71.
 2. Haglund M et al. Tick-borne encephalitis-pathogenesis, clinical course and long-term follow-up. Vaccine (2003); 21:S1/11-S1/18.
 3. Kollaritsch H et al. Vaccines and vaccination against tick-borne encephalitis. Expert Rev. Vaccines  (2012); 11(9):1103–1119.
 4. Kollaritsch H et al. Background Document on Vaccines and Vaccination against Tick-borne Encephalitis (TBE) (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: http://www.who.int/immunization/sage/6_TBE_backgr_18_Mar_net_apr_2011.pdf
 5. Hudečková, H., Švihrová, V. Kliešťová encefalitída. Bedeker Zdravia 2015; 11(3):36-38.
 6. Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za roky 2011-2014. RÚVZ Banská Bystrica
 7. Kerlik J., Avdičová M., Hudečková H. et al. Tick-Borne Encephalitis (TBE) Epidemiology in Slovakia, 2015. Poster, 18th ISW TBE Meeting, 28.-29. 1. 2016, Viedeň, Rakúsko.
 8. Peťko, B., Bullová, E., Lukáň, M.  Changes in the distribution of Ixodes ricinus tick in Slovakia in the past three decades and the assessment of its causes. Folia Veterinaria 2011; 55(Supplementum I): 12-13.
 9. Factsheet Tick-Borne encephalitis (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/world-health-day-2014/Documents/factsheet-tick-borne-encephalitis.pdf
 10. Tick-borne encephalitis, WHO, (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: http://www.who.int/immunization/topics/tick_encephalitis/en/
 11. Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia, dátum poslednej revízie november 2016.
 12. Heinz F.X., Holzmann H., Essl A., Kundi M. Field effectiveness of vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine 2007;25(43):7559-7567.

Upozornenie:

Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,5 ml a 0,25ml Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných pred infekciou, ktorej má zabrániť.

Prisatím kliešťa sa môžu prenášať infekcie iné ako je kliešťová encefalitída, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú encefalitídu. Očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a  príznakov možnej infekcie kliešťovej encefalitídy u zaočkovaného sa preto musí dôkladne vyšetriť vzhľadom na možnosť alternatívnych príčin.

Reklama lieku FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia.

FSME-IMMUN je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny FSME-IMMUN lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a  farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk alebo kontaktujte držiteľa rozhodnutia spoločnosť Pfizer, email: SVK.AEReporting@pfizer.com, tel. +421 903 772 805.

WEB 17-001

Písomná informácia pre používateľov

FSME-IMMUN  [posledná aktualizácia: 12/2017]

 

Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

WEB 16 – 044

Upozornenie

Informácie o produkte uvedené na tejto stránke majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia. O spôsobe liečby sa informujte u Vášho lekára alebo lekárnika.

 


 • Poslať
  známemu
 • Tlač
 • Späť