• Kontakt

 • Healthcare Professionals

 • Business To Business

 • Change Region

 • Sitemap

 • Contact Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Spoločenská zodpovednosť
STE TU TERAZ:
Home  »
O nás  »
Spoločenská zodpovednosť

​​​​​​​SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť sú neoddeliteľnou súčasťou obchodnej stratégie spoločnosti Pfizer. Samozrejme, že obchodný záujem a pozitívne finančné výsledky sú pre nás dôležité , ale na druhej strane sa snažíme podnikať spôsobom, ktorý rešpektuje komunity a prostredie, v ktorom pôsobíme. Zastávame názor, že firmy, ktoré sú spoločensky zodpovedné vysielajú verejnosti signál, že je pre nich dôležité nielen ich podnikanie, ale aj kvalita prostredia, v ktorom pôsobia. Snažíme sa zosúladiť naše obchodné ciele s pokrokom v oblasti zdravia a prinášať na Slovensko inovácie, ktoré zlepšia kvalitu života pacientom.

Spoločenská zodpovednosť je priamo zakódovaná v našej DNA, keďže zlepšovanie a zachraňovanie života je našim prvoradým cieľom. Výskum, za ktorým stojíme a lieky, ktoré prinášame pacientom zabraňujú, zmierňujú a liečia choroby a tým zohrávajú dôležitú úlohu v poskytovaní lepšej zdravotnej starostlivosti.

Ako spoločnosť sme odhodlaní objavovať, rozvíjať a dodávať vakcíny a terapie, ktoré pomáhajú ľuďom žiť zdravšie životy. Veríme, že všetci jednotlivci si zaslúžia prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a uvedomujeme si, že ako spoločnosť máme dôležitú úlohu pri formovaní prostredia tak aby sme mohli sprístupniť naše terapie tým, ktorí ich potrebujú.

Sme aktívnym členom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Business Leaders Fóra (BLF), Fondu pre transparentné Slovensko, Americkej obchodnej komory a Medzinárodnej spoločnosti pre farmaekonomiku (ISPOR). Aj prostredníctvom aktivít v týchto združeniach sa snažíme zavádzať pozitívne zmeny, z ktorých majú úžitok pacienti a v širšom kontexte celá spoločnosť.
Pacient je pre nás vždy na prvom mieste. Veríme, že informovaný a vzdelaný pacient zvyšuje úspešnosť liečby a preto sa snažíme podporovať pacientske organizácie s cieľom zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň. Záleží nám na tom, aby pacienti mali prístup k relevantným a aktuálnym informáciám o svojom ochorení.

Taktiež sa zameriavame na osvetové a komunitné projekty. V roku 2014 sme rozbehli projekt nazvaný Krajina Záchrancov s cieľom naučiť čo najväčší počet Slovákov bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Za tento projekt sme získali ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity a takisto aj Zlatý záchranársky kríž za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu. V minulosti Pfizer získal aj najvyššie ocenenie od Slovenskej humanitnej rady – Hlavný laureát ceny Dar roka 2008 za dlhodobú podporu arteterapie u pacientov s duševnými poruchami. Pfizer okrem iného podporil aj inovačný projekt Zdravie pre rómske ženy, ktorého cieľom bolo šírenie osvety o zdravotnej starostlivosti v rómskych osadách. Aj za tento projekt sme získali ocenenie Via Bona Slovakia.
 • PFIZER VO SVETE
 • PFIZER NA SLOVENSKU
 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ​​​​​​​
 • Aktívne členstvo
 • Darovanie krvi
 • Naše Mesto
 • Od Tatier k Dunaju
 • Zbierky
 • Krajina záchrancov
O NÁSPFIZER VO SVETEPFIZER NA SLOVENSKUHISTÓRIA SPOLOČNOSTISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤPRODUKtyLieky na predpisINOVÁCIEVÝSKUM A INOVÁCIEKLINICKÉ SKÚŠANIEVÝSKUMNÉ GRANTYKARIÉRAKARIÉRA VO PFIZERITRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCAROK 2021ROK 2020ROK 2019