• Kontakt

 • Healthcare Professionals

 • Business To Business

 • Change Region

 • Sitemap

 • Contact Us

 • Terms of Use

 • Privacy Policy

STE TU TERAZ:
Home  »
O nás ​​​​​​  »
  Pfizer na Slovensku
STE TU TERAZ:
Home  »
O nás ​​​​​​  »
  Pfizer na Slovensku

PFIZER NA SLOVENSKU

Už viac ako 25 rokov prináša Pfizer na Slovensko lieky, vakcíny a voľnopredajné
produkty, ktoré zlepšujú zdravie a kvalitu života pacientov, a vďaka ktorým je tiež možné
predísť rôznym ochoreniam. Sme medzinárodná inovatívna firma, ktorá neustále pracuje
na objavovaní a vývoji nových liekov s cieľom sprístupniť liečbu pacientom, ktorí ju
naozaj potrebujú. K hlavným terapeutickým oblastiam, na ktoré sa Pfizer zameriava,
patrí onkológia, interná medicína, zriedkavé ochorenia, vakcíny, zápalové a autoimunitné
ochorenia.

Pfizer pôsobí na Slovensku od roku 1995 a je významným partnerom pre
zainteresovaných v oblasti zlepšovania zdravia. Pfizer na Slovensku zamestnáva približne
105 ľudí a v súčasnosti má vo svojom portfóliu registrovaných 91 liekov.

Zameriavame sa na neustále zlepšovanie spôsobu našej činnosti tak, aby sme našim
lekárom a pacientom poskytovali lieky a s nimi spojené informácie v súlade so všetkými
normami a najvyššími etickými princípmi. Pri realizácii našich aktivít postupujeme
transparentne, počúvame a zohľadňujeme názory všetkých, ktorí sa podieľajú na
rozhodnutiach v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V novembri 2013 Pfizer spoluzakladal Asociáciu inovatívneho farmaceutického priemyslu
(AIFP) a od samého začiatku patrí medzi najaktívnejších členov s cieľom zlepšiť
podmienky pre prístup slovenských pacientov k moderným a inovatívnym liekom. Vieme,
že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby ľudia mali stály prístup k inovatívnym liekom a
kvalitnej zdravotnej starostlivosti , je konštruktívna spolupráca spoločnosti Pfizer so
zdravotníckymi autoritami a všetkými zainteresovanými stranami, ktoré sú súčasťou
reťazca poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Od roku 2009 pôsobí na poste generálneho riaditeľa MUDr. Branislav Budke, ktorý je
taktiež predsedom dozornej rady v AIFP, člen predstavenstva AmCham a podpredsedom
​​​​​​​v expertnom výbore pre zdravotníctvo v AmCham.


 • PFIZER VO SVETE

   
 • PFIZER NA SLOVENSKU

 • HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

   
 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ​​​​​​​

 • Aktívne členstvo

 • Darovanie krvi

   
 • Naše Mesto

   
 • Od Tatier k Dunaju

   
 • Zbierky

   
 • Krajina záchrancov

   
O NÁSPFIZER VO SVETEPFIZER NA SLOVENSKUHISTÓRIA SPOLOČNOSTISPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤPRODUKtyLieky na predpisINOVÁCIEVÝSKUM A INOVÁCIEKLINICKÉ SKÚŠANIEVÝSKUMNÉ GRANTYKARIÉRAKARIÉRA VO PFIZERITRANSPARENTNÁ SPOLUPRÁCAROK 2020ROK 2019ROK 2018