Skip directly to content

Pfizer predstavuje 5 krokov na boj proti ochoreniu COVID-19

NEW YORK, 13. marec 2020 — Pfizer dnes zverejnil päťbodový plán, ktorým vyzýva spoločnosti pracujúce v biofarmaceutickom priemysle aby sa spojili s Pfizerom a spoločne bojovali proti COVID – 19.

Dr. Albert Bourla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ vyzýva biofarmaceutický sektor aby spolupracoval pri potláčaní globálnej pandémie

„V súčasnej znepokojujúcej situácii sa Pfizer zaviazal podniknúť všetky možné kroky, aby sme reagovali na pandémiu COVID-19. Mnohé spoločnosti, Pfizer nie je výnimkou, pracujú na antivirotickej liečbe určenej nakazeným pacientom ako aj na nových vakcínach, ktoré infekcii predídu a zastavia šírenie ochorenia. Pfizer pracuje na vlastných antivirotikách, spoločne s BioNTech sme sa pustili do práce na prípadnej mRNA očkovacej látke proti koronavírusu. Zaviazali sme sa k tímovej práci vo farmaceutickom sektore, naše vedecké skúsenosti, technické zručnosti, výrobné kapacity sústredíme na potláčanie postupujúcej krízy.“

Spoločnost Pfizer sa zaväzuje k piatim krokom, ktoré vedcom pomôžu rýchlejšie vyvinúť liečbu a vakcíny na ochranu populácie pred touto eskalujúcou pandémiou a zároveň farmaceutický sektor lepšie pripravia na budúce globálne zdravotné krízy.

 1. Zdieľané nástroje a vedomosti: O tomto víruse vieme veľmi málo, mnohí pracujú na laboratórnych vyšetreniach buniek, skríningu vírusov, sérologických analýzach, modeloch genetickej translácie, ktoré preveria prípadnú liečbu a očkovacie látky. Pfizer sa zaviazal sprístupniť širokej vedeckej verejnosti potrebné nástroje, ktoré sme vyvinuli, na otvorenej platforme, v reálnom čase zdieľať údaje a závery iných spoločností, rýchlo sprístupniť metódy liečby a vakcíny pacientom.
   
 2. Zapojenie našich ľudí: Ľudský potenciál je pre nás najhodnotnejší. Pfizer vytvoril špeciálny SWAT tím. Tvoria  ho naši poprední virológovia, biológovia, chemici, klinickí výskumníci, epidemiológovia, odborníci na vakcíny, farmaceuti a iní odborníci, ktorí svoje úsilie sústredili na riešenie súčasnej pandémie. SWAT tím vynakladá obrovské úsilie a odborné znalosti na to, aby čo najrýchlejšie objavili liečbu a vakcíny pre pacientov.
   
 3. Uplatnenie našej odbornosti vo vývoji liekov: Mnoho menších biotechnologických spoločností testuje zlúčeniny alebo existujúce terapie na aktivitu proti vírusu spôsobujúcemu COVID – 19 avšak niektoré spoločnosti nemajú skúsenosti s vývojom v neskorých štádiách a s navigáciou cez zložité regulačné systémy. Spoločnosť Pfizer sa zaväzuje zdieľať svoje odborné znalosti v oblasti klinického vývoja a regulačných procesov, aby podporili všetkých tých, ktorí predložia nové objavy.
   
 4. Ponúkame naše výrobné kapacity: Hneď ako bude liečba alebo vakcína schválená bude potrebné ju rýchlo zdokonaliť a celosvetovo nasadiť, aby bolo možné túto pandémiu zastaviť. Pfizer ako jeden z najväčších výrobcov vakcín a liečív využije svoju nadbytočnú výrobnú kapacitu a prípadne upraví výrobu tak, aby podporili iných aby mohli čo najrýchlejšie vyrobiť a priniesť pacientom očakávanú liečbu.
   
 5. Rýchlejšie reagovanie v budúcnosti: Pfizer s cieľom postaviť sa prípadným ohrozeniam zdravia v budúcnosti, oslovuje federálne autority, okrem iného NIH, NIAID a CDC, so žiadosťou o vybudovanie multidisciplinárneho operatívneho tímu vedcov, klinických výskumníkov a technikov, ktorí budú okamžite nasadení v prípade vypuknutia epidémií v budúcnosti.

„Biofarmaceutické odvetvie v posledných rokoch prinieslo zásadné medicínske míľniky, ktoré sú spoločnosti dobre známe, od liečby HIV a onkologických ochorení, ktoré miliónom pacientov predĺžili život, po nové génové terapie s prognózou vyliečenia z niektorých z najzhubnejších ochorení,“ dodáva Albert Bourla. „Pfizer vyzýva členov inovačného ekosystému, od veľkých farmaceutických spoločností po najmenšie biotechnické spoločnosti, vládne inštitúcie až akademické inštitúcie, aby sa zaviazali k spoločnej práci čeliť tejto náročnej kríze. Neexistuje ohrozenie zdravia, ktoré by sme spoločným úsilím neprekonali.“

NIH – National Institutes of Health USA, NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases, USA; CDC - Centers for Disease Control and Prevention, USA.

PP-PFE-SVK-0033