Skip directly to content

List lekárom, zdravotným sestrám, lekárnikom a iným zdravotníckym pracovníkom

 

Lekárom, zdravotným sestrám, lekárnikom a iným zdravotníckym pracovníkom

 

Radi by sme Vás, ako kľúčových a rozhodujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, informovali o krokoch, ktoré v tomto kritickom období pandémie COVID-19 podnikáme, aby sme čo najviac pomohli Vám a Vašim pacientom.

Spoločnosť Pfizer zaisťuje dodávky svojich liekov, intenzívne pracuje na vývoji antivirotík a spolupodieľa sa na vývoji možnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Okrem toho, ako sme sa nedávno vyjadrili, sa zaväzujeme prispieť 40 miliónmi dolárov na medicínske a charitatívne granty a dary na pomoc pri riešení naliehavých potrieb partnerov, ktorí stoja v prednej línii boja proti pandémii.

 

Ako s Vami spolupracujeme

Možno ste už zaregistrovali, že meníme spôsob našej spolupráce s Vami.

S ohľadom na to, ako veľmi ste v tomto období zaneprázdnení, sme sa rozhodli dočasne pozastaviť všetky osobné stretnutia našich kolegov s Vami. Počas tohto obdobia budeme využívať virtuálne technológie, vďaka ktorým budete mať aj naďalej prístup k potrebným informáciám a zdrojom.

 

Ako bojujeme s pandémiou

V nedávnom 5-bodovom pláne Five Point Plan sme oznámili významné kroky, ktoré podnikáme na urýchlenie vývoja liečby a vakcíny proti SARS-CoV-2 vírusu. Z našich popredných výskumných pracovníkov sme vytvorili tím virológov, biológov, chemikov, lekárov, epidemiológova ďalších expertov, ktorý sa sústreďuje výhradne na riešenie pandémie. Taktiež spolupracujeme so spoločnosťou BioNTech, aby sme urýchlili vývoj potenciálnej vakcíny BNT162 proti COVID-19 na báze mRNA, ktorá je prvá svojho druhu, pričom s klinickým testovaním by sa malo začať koncom apríla 2020.

 

Ako zaisťujeme dodávky našich liekov

Dôsledne monitorujeme dodávanie našich liekov. Naši pracovníci vo výrobe a zásobovacích reťazcoch nepretržite pracujú na tom, aby boli lieky spoločnosti Pfizer aj naďalej pre pacientov k dispozícii.

Vypracovali sme zoznam liekov, ktoré sú v tomto období najdôležitejšie na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Zásoby mnohých týchto dôležitých liekov máme dostatočné. Avšak bezprecedentný nárast dopytu po niektorých týchto produktoch krátkodobo obmedzuje našu schopnosť v plnej miere uspokojiť objednávky. Vyvíjame maximálne úsilie na zlepšenie objednávania ďalších materiálov, zvýšenie výroby našich najdôležitejších produktov, expedovanie objednávok zákazníkom, najmä tým v najviac postihnutých oblastiacha na rozdelenie objednávok s cieľom zabezpečiť čo najvhodnejšiu distribúciu.

 

Ako spolupracujeme v prvej línii

Vzhľadom na bezprecedentné požiadavky, ktoré kladie pandémia COVID-19 na systémy zdravotnej starostlivosti na celom svete, vytvorila spoločnosť Pfizer Medical Service Program. V tomto programe, za plnej finančnej podpory, umožňuje zdravotníckym pracovníkom z radov spoločnosti zapojiť sa do poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo bolo využité aj na Slovensku.

 

Pozeráme do budúcnosti

Neustále budeme vyhodnocovať, ako Vás čo najlepšie podporiť vo Vašej práci. Naďalej budeme monitorovať všetky dostupné informácie týkajúce sa COVID-19, pravidelne ich aktualizovať, ako aj naše reakcie naň. Navštívte našu stránku https://www.pfizer.com/health/coronavirus/how-pfizer-is-responding, kde môžete nájsť najnovšie informácie o vývoji situácie.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na miestneho zástupcu našej spoločnosti.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na spoločné riešenie tejto náročnej pandémie.

 

S pozdravom

Mace L. Rothenberg, MD
Chief Medical Officer, Pfizer Inc.

MUDr. Daniela Farkašová, MSc.
Medicínska riaditeľka, Pfizer Slovensko

 

PP-PFE-SVK-0035