KontaktKontakt
HomeInovácieVýskumné grantyVýskumné granty

Spoločnosť Pfizer poskytuje zdravotníckej verejnosti možnosť uchádzať sa o podporu pri organizácii nezávislých vzdelávacích podujatí, ako aj o podporu na realizáciu nezávislých výskumných grantov. Cieľom je podporiť nezávislý výskum, vzdelávanie a zvyšovanie kvality zdravotníckych služieb. Žiadateľ sa môže uchádzať o nasledovné typy grantov:   

  • Independent Medical Education Grant: Podpora nezávislého medicínskeho vzdelávania alebo iniciatívy, ktorá slúži na udržanie, rozvoj alebo zvýšenie znalostí a schopností alebo profesionálneho výkonu zdravotníckeho pracovníka.

  • Independent Research Grant: Podpora nezávislého výskumu, kde je výskumný pracovník/organizácia sponzorom výskumu a kde Pfizer môže poskytnúť finančnú a/alebo nefinančnú podporu pre rozvoj alebo zdokonaľovanie špecifických a definovaných medicínskych znalostí.

  • Quality Improvement Grant: Podpora nezávislých projektov pre systematické a kontinuálne aktivity, ktoré vedú k merateľnému zlepšeniu zdravotníckych služieb a zdravotného stavu jednotlivcov a cieľových skupín pacientov a nesúvisia s produktami spoločnosti Pfizer.

  • Institutional Research Fund Grant: Podpora výskumného fondu inštitúcie/organizácie.

  • Pure Compound Request: Poskytnutie zlúčeniny od spoločnosti Pfizer (čistá substancia, účinné farmaceutické zložky, biologické látky) pre použitie v nezávislých výskumných štúdiách (napr. predklinických, klinických, observačných).

V prípade, že chcete požiadať o niektorý z vyššie uvedených možností grantov, kliknite na odkaz nižšie, ktorý Vás presmeruje na Globálny medicínsky systém grantov (dostupný v angličtine). Žiadosť o podporu výskumných grantov.
PP-PFE-SVK-0051

O nás Produkty Inovácie Kariéra Transparentná spolupráca Novinky Privacy statement Terms of Use Distributors Grant Seekers Media Ochrana osobných údajov O súboroch cookiesPodmienky používania Kontakt Copyright © 2021 Pfizer
PP-UNP-SVK-0004
Posledná aktualizácia: 09/2022
Všetky práva vyhradené. Pfizer LUXEMBOURG SARL, o.z. , Pribinova 25, 811 09 Bratislava