Čo je krvný tlak?

Vaše srdce pumpuje krv bohatú na kyslík do tepien - artérií, ktoré ju rozvádzajú do celého tela. Po vypudení krvi zo srdca, táto pôsobí tlakom na steny artérií. Sila, ktorou pôsobí na steny ciev, vytvára tlak krvi.

Čo je vysoký krvný tlak?


Príliš veľký tlak vyvíjaný na steny ciev (artérií) spôsobuje vysoký krvný tlak. Vzostup  krvného tlaku môže byť aj normálnou reakciou Vášho tela na fyzickú alebo psychickú záťaž a je prirodzený a potrebný.

Ak však Váš krvný tlak dlhodobo neklesá pod hodnotu 140/90 mmHg a to hlavne v kľude, je možné a pravdepodobné, že máte vysoký tlak krvi - artériovú hypertenziu.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť