Čo je srdcový infarkt?

Prasknutie tukového (ateromatózneho) plátu v cievnej stene a následné vytvorenie krvnej zrazeniny, ktorá skoro úplne alebo úplne upchá koronárnu artériu  je najčastejšou príčinou  akútneho  infarktu myokardu.  Tento stav prakticky zastaví alebo veľmi významne zníži prívod krvi a kyslíka do niektorej časti  srdcového svalu. Pri závažnejšom nedostatku kyslíka prichádza  k poškodzovaniu srdcových buniek a  mnohé z nich začínajú odumierať. Toto odumieranie srdcového tkaniva sa nazýva srdcový infarkt alebo infarkt myokardu.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.