Čo je artritída?

Podľa definície je artritída zápal kĺbu, ktorý patrí medzi základné prejavy tzv. zápalových reumatických ochorení. Dnes je známych viac ako 100 druhov rôznych reumatických chorôb postihujúcich kĺby a spojivové tklanivo. Vyznačujú sa rôznym stupňom závažnosti od menej závažných foriem postihnutia akými sú burzitídy a tendinitídy (t.j. postihnutie šliach a ich úponov) až po závažné ochorenia spojiva ako napr. systémový lupus erythemadotsus, sklerodermia, dermatomyozitída, atď.

Reumatické choroby môžu byť zápalové a nezápalové. Typickým predstaviteľom nezápalových je osteoartróza a zápalových je reumatoidná artritída. Bývajú najčastejšie príčinou vážneho postihnutia pacienta. Obe majú chronický (dlhodobý) priebeh, pričom progresívnu degeneráciu kĺbov sprevádza bolestivosť.

Osteoartritída a reumatoidná artritída sú dve najtypickejšie ochorenia, ktoré sa prejavujú zápalom kĺbov (artritídou) a sú z najväčšej miery príčinou vážneho postihnutia pacienta. Každé z týchto ochorení má chronický (dlhodobý) priebeh a je charakterizované bolesťou, zápalom a progresívnou degeneráciou kĺbov.

Osteoartróza (OA) je degeneratívne postihnutie chrupiek, ktoré sa vyskytuje častejšie vo vyššom veku. Existujú však aj rôzne iné faktory ( vnútorné a vonkajšie), ktoré priamo poškodzujú kĺbové chrupky a podieľajú sa na rozvoji choroby. Chrupavky predstavujú akoby podušky na konci kostí, ktorých postihnutie nakoniec vyústi v závažnú poruchu štruktúry kĺbu.

Reumatoiná artritída (RA) je zápalovým ochorením postihujúcim hlavne okraj kĺbového púzdra a je pravdepodobne vyvolaná autoimúnnym procesom. Tento proces vedie k zvýšenému obsahu tekutiny v kĺbovej dutine a zhrubnutiu kĺbového púzdra. Pohyb v kĺbe alebo len samotný dotyk postihnutého kĺbu vyvoláva bolesť. Pretrvávanie zápalu môže viesť pri reumatoidnej artritíde k deformácii a deštrukcii kĺbu.

Koho postihuje?

Pravdepodobnosť vzniku artritídy sa zvyšuje s vekom, ale ochorenie môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku. Priemerne jedno z 1000 detí mladších ako 16 rokov trpí artritídou, čo robí z artritídy oveľa bežnejšie ochorenie ako sú iné chronické ochorenia detského veku vrátane cystickej fibrózy a diabetes mellitus (cukrovky). Nezdá sa, že by bol rozdielny životný štýl závažným faktorom vo vývoji tohto ochorenia. Rovnako nebol dokázaný ani žiadny priamy vzťah medzi vysoko rizikovým životným štýlom a výskytom artritídy. Hoci zmeny životného štýlu a diéta môžu byť odporúčané v rámci komplexnej liečby tohto ochorenia, nemožno zmenou životného štýlu zabrániť vzniku artritídy.

Navštívte stránku www.reuma.sk, kde sa dozviete mnoho ďalších užitočných informácií o tejto problematike.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.