Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované zhoršením prúdenia vzduchu dýchacími cestami, ktoré je sprevádzané dýchavičnosťou, kašlom a častokrát aj zvýšenou produkciou hlienov. Hlavná príčina tohto ochorenia je inhalácia cudzorodých látok a plynov, na čo dýchacie cesty reagujú chronickým zápalom, ktorý spôsobuje ich deformáciu a zúženie (obštrukciu). Pacienti nie sú schopní vykonávať ich každodenné aktivity ako doposiaľ. CHOCHP sa vyvíja s vekom, pomaly sa zhoršuje a vedie k predčasnému úmrtiu.
Chronická obštrukčná choroba pľúc je civilizačné ochorenie, ktorým trpí 600 miliónov ľudí na celom svete a ročne zomiera asi 3 milióny ľudí. Podľa výročných správ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na CHOCHP trpí 1% populácie. Najčastejšie sa toto chorenie spája s fajčením a vyskytuje sa až u 20% fajčiarov.

Viac informácií o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc >>
  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.