História chrípky

Chrípka je vysoko nákazlivé akútné respiračné ochorenie (ochorenie dýchacích ciest) celosvetového významu. Vírus sa prenáša a rozširuje, keď niekto vdychuje infikované kvapôčky prítomné vo vzduchu (šíria sa kašľom alebo kýchaním nakazenej osoby), alebo keď príde do priameho kontaktu s výlučkami infikovanej osoby. Aj dotykom hladkých povrchov - ako sú kľučky, rukoväte a zábradlia - sa prenášajú vírusy (predovšetkým na ruky, ktoré sú v neustálom kontakte s nosom či ústami, kde sa takto vírusy dostanú a najlepšie  držia).
Chrípka vyvolávala u ľudí už po stáročia rôzne epidémie a pandémie. Jej katastrofálne dôsledky by sa dali porovnať dokonca s obávaným morom. Čo vlastne slovo pandémia znamená? Pochádza z gréckeho "pan" - všetko a "demos" - ľud. Pandémia skutočne postihuje všetkých ľudí bez rozdielu veku, rasy a pohlavia, a preto sa používa na označenie epidémie, postihujúcej celú populáciu.

V 20. storočí prebehlo niekoľko veľkých pandémií. V rokoch 1918 - 1919 sa vyskytla asi najhoršia pandémia chrípky, ktorá je známa ako španielska chrípka, a mala za následok ochorenie jednej miliardy ľudí a 20 - 40 miliónov úmrtí. Hovorí sa jej španielska chrípka, aj napriek tomu, že pravdepodobne pochádzala z Číny alebo USA. Pôvodcom tejto chrípky bol vysoko infekčný vírus chrípky typu A, ktorý sa začal veľmi rýchlo šíriť hlavne medzi mladými vojakmi v USA, a počas ich cesty do Európy vyvolal mnoho úmrtí. Už v priebehu roka sa chrípka rozšírila po celom svete.
V rokoch 1957 - 1958 sa objavila nová pandémia chrípky, označovaná ako ázijská chrípka. Bola  vyvolaná rovnako - vysoko infekčným vírusom chrípky typu  A, ktorý sa začal šíriť z Číny. Najviac boli postihnuté deti v školskom veku. Táto pandémia bola miernejšia, čo sa týka úmrtí, a ani jej dôsledky neboli také katastrofálne ako pri španielskej chrípke.
Ďalšou známou pandémiou bola Honkongská chrípka v rokoch 1968 - 1970, ktorá pochádzala z Číny, a v Európe sa najviac prejavila v susednom Poľsku, kde ochorelo viac ako 4 milióny ľudí.
Posledná pandémia 20. storočia sa vyskytla na prelome rokov 1977 - 1978, keď sa rozšírila z Číny, postihla Sibír, európsku časť Ruska a pokračovala cez Európu na Stredný Východ a do Austrálie.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.