Vyšetrenie prostaty

Prečo je dôležité vyšetrovať prostatu?

Pre každoročné vyšetrenie prostaty hovoria dva hlavné dôvody:

  • Diagnostika príznakov naznačujúcich prítomnosť ochorení prostaty. Benígna prostatická hyperplázia alebo prostatitída (zápalové ochorenie prostaty) spôsobujú ťažkosti a bolestivé príznaky. Vyšetrenie prostaty je prvým krokom pri zisťovaní príčin príznakov.
  • Karcinóm prostaty sa dá vyliečiť, ak sa zavčasu zistí. Začiatočné štádiá karcinómu prostaty však nespôsobujú žiadne príznaky a môžu sa zistiť iba pravidelnými lekárskymi kontrolami. Každoročné lekárske kontroly prostaty sa majú robiť mužom starším ako 50 rokov, u ktorých je očakávané prežitie dlhšie ako 10 rokov. Okamžite treba vyšetriť každého muža s príznakmi naznačujúcimi prítomnosť ochorení prostaty.

Ako sa vyšetruje prostata?

  • Rozhovor lekára s pacientom. Lekár sa vás bude pýtať na príznaky ochorenia, predchorobie a choroby v rodine, najmä na ochorenia blízkeho mužského príbuzenstva (otec, brat). Zameria sa najmä na ťažkosti s močením.
  • Digitálne rektálne vyšetrenie. Prostata je uložená pred konečníkom a lekár ju môže nahmatať ukazovákom (chráneným gumovou rukavicou a natretým vazelínou) zavedeným do konečníka. Pohmatom zisťuje rozmery, tvar, tuhosť prostaty a oblasti nenormálnej štruktúry. Vyšetrenie trvá krátko. Môže spôsobiť minimálne ťažkosti, ktoré pominú hneď po skončení vyšetrenia.
  • Prostatický špecifický antigén (PSA). Ide o látku prítomnú v krvi, ktorú tvoria žľazové bunky normálnej prostaty, prostaty postihnutej benígnou prostatickou hyperpláziou a karcinómom prostaty. Hladiny sa zisťujú zo vzorky krvi. Ak sú hladiny PSA vyššie ako normálne (nad 4 ng/ml), obvykle to znamená, že muž má problémy s prostatou. Zvýšené hladiny nesvedčia iba o karcinóme, pacient môže mať benígnu prostatickú hyperpláziu alebo prostatitídu. Pri zvýšených hladinách treba urobiť ďalšie vyšetrenia.

Každoročné vyšetrenie prostaty prstom zavedeným do konečníka a vyšetrenie hladín PSA sa robia s cieľom nájsť mužov, ktorí majú karcinóm prostaty. Vyšetrenie PSA samo o sebe na stanovenie diagnózy karcinómu prostaty nestačí - diagnóza sa potvrdí biopsiou prostaty. Vyšetrenie PSA sa využíva aj na sledovanie liečby karcinómu prostaty. Ak je liečba účinná, hladiny PSA zostávajú nízke.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.